Jak přenášet hudbu mezi dvěma telefony Motorola přes Bluetooth?

Krok 1

V nabídce „Nastavení“ telefonu Motorola vyberte „Nastavení Bluetooth“. Otevřete hlavní nabídku telefonu, vyberte "Nastavení" a poté "Bezdrátové sítě" na kartě "Nastavení", pokud se možnost "Nastavení Bluetooth" neobjeví. Aktivujte funkci Bluetooth z této nabídky, pokud není aktivována.

Krok 2

Chcete-li vyhledat blízké telefony, vyberte možnost Hledat zařízení.

Krok 3

Synchronizujte svůj telefon Motorola se zařízením, do kterého chcete hudbu přenést. Vyberte cílový mobilní telefon ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth. Vyberte „OK“ nebo v případě potřeby zadejte heslo Bluetooth cílového telefonu. Počkejte, až se ve stavovém řádku zobrazí indikátor Bluetooth.

Krok 4

Vyberte hudební soubor, který chcete odeslat, ze správce souborů mobilního telefonu Motorola. V nabídce „Možnosti“ vyberte „Odeslat“ a ze seznamu alternativ přenosu vyberte „Přes Bluetooth“.

Krok 5

Vyberte cílový mobilní telefon ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Tento telefon musí přijmout převod.

Zajímavé Články