Jak přesunout hlavní panel zpět do dolní části obrazovky

Starší operační systémy Windows

Windows 98, Windows ME, Windows XP a Windows Vista používají pro tento problém podobná řešení. Nejrychlejší způsob, jak vrátit hlavní panel do spodní části obrazovky, nejprve umístit ukazatel myši na prázdné místo na hlavním panelu (místo neobsazené ikonou nebo tlačítkem, které označuje otevřený program) a klikněte pravým tlačítkem V dolní části nabídky vyhledejte seznam, který se zobrazí „Blokovat hlavní panel“, a ujistěte se, že vedle seznamu není zaškrtávací značka. Pokud je zaškrtnuto, znamená to, že hlavní panel je uzamčen a nelze jej přesunout, takže kliknutím na seznam zrušte výběr (a odemkněte jej). Ukazatel myši znovu na prázdném místě na hlavním panelu klepněte a podržte levé tlačítko myši a současně přesuňte ukazatel myši do dolní části obrazovky. Uvolněním levého tlačítka myši se měl hlavní panel přesunout. Zatímco je hlavní panel odemčený, můžete také změnit jeho výšku. Podržte ukazatel myši nad horním okrajem hlavního panelu, dokud se nestane dvojitou šipkou (nahoru a dolů). Poté klepněte a podržte a současně přetáhněte horní okraj hlavního panelu na požadovanou velikost. Jakmile budete mít lištu kdekoli chcete, nezapomeňte ji znovu zablokovat výběrem seznamu v nabídce na hlavním panelu. Další možností je navštívit web Microsoft Windows a stáhnout a spustit automatický program „Fix it“, který by se měl starat o problémy s programováním.

Windows 7

Existují tři možnosti, jak přesunout hlavní panel v operačním systému Windows 7. První možností je kliknout pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a poté přejít do nabídky „Vlastnosti“ (hledat v blízkosti středu nabídky) nastavit umístění hlavního panelu na obrazovce. Tato nabídka také umožňuje změnit nebo nastavit řadu dalších výchozích parametrů pomocí nabídky Start a hlavního panelu. Druhá možnost je přesně stejná jako první proces uvedený pro výše uvedené operační systémy Windows. A opět, abyste zabránili změně formátu sady, uzamkněte hlavní panel klepnutím pravým tlačítkem na prázdné místo na hlavním panelu a v nabídce vyberte možnost „Zamknout hlavní panel“. Třetí možnost je o něco složitější a vyžaduje stažení souborů protokolu (soubory končící na „.reg“), jejich uložení na plochu a dvojité kliknutí na ně pro jejich integraci do operačního systému. Soubory lze po použití smazat.

Zajímavé Články