Jak převést soubor AutoCAD DWG do formátu PDF

Převod DWG na PDF

Stáhněte si jeden z programů, který převádí DWG na PDF (viz část Zdroje). Otevřete program

Kliknutím na tlačítko „Přidat“ přidáte soubor, který chcete převést. Klepnutím na "Přidat složku" přidáte všechny soubory ve složce pro dávkové zpracování.

Vyberte typ výkresu, který chcete převést (DWG, DXF nebo DWF). Některé programy také pracují s typem souboru CAD.

Vyberte soubor výkresu, který chcete převést.

Uložte soubor PDF ve vrstvách nebo ponechte návrh kliknutím na tlačítko „Vzory a vrstvy“ a výběrem těchto možností.

V závislosti na označení tlačítka klikněte na „Přijmout“ nebo „Převést“. Soubor bude převeden do formátu PDF.

Přejděte do výstupní složky a ověřte, zda byl soubor uložen ve formátu PDF. Adobe Reader nebo Acrobat lze nakonfigurovat tak, aby po převodu automaticky otevřel soubor PDF.

Zkontrolujte dokument PDF a ujistěte se, že během převodu nedošlo ke ztrátě dat. Například může být nutné resetovat okraje nebo mohou být obrázky zmenšeny.

Zajímavé Články