Jak přidat schůzky do aplikace PowerPoint

Krok 1

Otevřete snímek obsahující materiál, který je třeba citovat. Určete své konkrétní umístění a vytvořte prostor pro nové textové pole změnou velikosti ostatních součástí.

Krok 2

Vložte textové pole kliknutím na „Vložit“ a poté na „Textové pole“. Poté klikněte na snímek a tažením myši vytvořte rámeček.

Krok 3

Zadejte požadované informace o schůzce do textového pole kliknutím do něj a zadáním. Formát vašich schůzek je určen stylem, který používáte; Nejčastější styly jsou MLA, APA, AMA, Turabian a Chicago. Různé obory mají preferované styly; například společenské vědy dávají přednost formátu APA. Chcete-li pomoci se styly, použijte referenční příručku, například „Příručka MLA pro spisovatele výzkumných prací“.

Krok 4

Na konci prezentace přidejte snímek s bibliografií a uveďte všechny své zdroje na jednom místě. Přidejte textové pole a poté do něj zadejte seznam svých schůzek. Je vhodné tento seznam napsat v programu, jako je Word, a poté jej zkopírovat a vložit. Na internetu existuje mnoho generátorů bibliografie. Formát tohoto seznamu je přímo určen použitým stylem. V závislosti na počtu zdrojů může být nutné vyplnit více než jeden snímek.

Zajímavé Články