Jak připojit adaptér Samsung k LED televizoru

Krok 1

Připojte adaptér bezdrátové sítě LAN USB Samsung k některému z portů USB umístěných na zadní straně LED televizoru Samsung.

Krok 2

Zapněte televizor a stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači.

Krok 3

Vyberte možnost „možnosti“ nebo „nastavení“.

Krok 4

Vyberte ze seznamu možností „Nastavení bezdrátové sítě“ a poté „Nastavení internetového protokolu“.

Krok 5

Vyberte možnost „automatická konfigurace“.

Zajímavé Články