Jak přistupovat k systému BIOS v počítači ThinkCentre

Krok 1

Zapněte počítač. Pokud je již zapnutá, restartujte ji.

Krok 2

Jakmile se objeví úvodní obrazovka, stiskněte klávesu „F1“ nebo „F2“. Konkrétní klíč závisí na modelu ThinkCentre. Používají se různé BIOS a verze, takže se mění s modelem. Pokud máte váš Phoenix BIOS a žádný z kláves nefunguje, zkuste stisknout současně „Ctrl“, „Alt“ a „Ins“.

Krok 3

V případě potřeby zadejte heslo. Okno s heslem se objeví, pouze pokud jste vy nebo někdo jiný nastavili jedno pro BIOS.

Zajímavé Články