Jak programovat dálkový ovladač Sky

Zapněte dekodér TV a Sky.

Stiskněte tlačítko „TV“ na dálkovém ovladači.

Stiskněte a přidržte na tři sekundy společně tlačítka „Select“ a červená. Počkejte, až červená kontrolka dvakrát zabliká.

Na klávesnici dálkového ovládání zadejte správný kód pro váš televizor. Červené světlo bude dvakrát blikat.

Stiskněte „Pohotovostní režim“ a televizor se vypne.

Stiskněte znovu tlačítko „Vybrat“ a červené světlo dvakrát zabliká. Váš dálkový ovladač nyní také ovládá váš televizor.

Zajímavé Články