Jak programovat univerzální dálkový ovladač Samsung

Krok 1

Zapněte televizi

Krok 2

Stiskněte tlačítko „Vyhledat kód“, dokud se nerozsvítí kontrolka, a poté tlačítko uvolněte.

Krok 3

Stiskněte tlačítko „TV“. Po stisknutí a uvolnění tlačítka TV na dálkovém ovladači by mělo světlo jednou zablikat a poté zůstat rozsvíceno.

Krok 4

Zadejte třímístný kód. Kód dálkového ovladače Samsung bude 04, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 09, 027, 036, 037, 077, 082, 104, 105, 106, 171, 172, 196, 201 nebo 204. Kontrolka zhasne, pokud je kód zadán správně. Pokud kontrolka rychle bliká, byl do ovladače zadán nesprávný kód. Vraťte se ke kroku 2 a opakujte postup.

Krok 5

Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko „On-Off“. Pokud se váš televizor vypne, použili jste správný kód. Pokud se nic nestane, zadejte nový kód.

Zajímavé Články