Jak proměnit vaše reproduktory na bezdrátové

U každého reproduktoru, který se změní na bezdrátový, odřízněte dvě krátké části kabelu o délce asi 6 palců. Odstraňte půl palce plastového izolátoru z každého konce obou vodičů.

Vyhledejte dva vodiče ve dvou červených a bílých svorkách na zadní straně každého reproduktoru. Některé svorky mají malé páčky, které se zvedají nad pružinami, aby odhalily otvory v kabelových konektorech níže. Ostatní svorky zařízení se otáčí proti směru hodinových ručiček, aby zobrazovaly holé kovové kontakty a obalily tam kabel.

Připojte oba vodiče z druhého konce terminálů k přijímací jednotce tak, že kladný (červený) vodič reproduktoru spojíte s kladným terminálem přijímače. Nastavte anténu na přijímači tak, že ji vertikálně otočíte.

Přidejte další část kabelu do výstupního terminálu reproduktoru na zadní straně zvukového a obrazového zařízení. Upravte vodiče na druhém konci svorek bezdrátového vysílače a připojte kladný a záporný záporný. Nastavte anténu na vysílači.

Umístěte levý reproduktor a připojte přijímač k levé straně místnosti. Přijímač bude na spodním panelu označen „L“ nebo „Vlevo“. Podobně umístěte pravý reproduktor na odpovídající stranu místnosti.

Připojte elektrické vodiče vysílače a přijímače reproduktorů. Za normálních okolností provozujte zvukové a obrazové vybavení.

Zajímavé Články