Jak "ping" na konkrétní port

Krok 1

Nainstalujte klienta Telnet. Chcete-li tak učinit, klikněte na tlačítko „Start“, poté na „ovládací panel“ a poté otevřete „programy a nastavení“. Klikněte na „povolit nebo zakázat nastavení systému Windows“ a v zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko „Klient Telnet“. Klikněte na „OK“.

Krok 2

Otevřete Telnet kliknutím na tlačítko „start“, poté na „všechny programy“ a „příslušenství“ a poté spusťte program „Telnet“. Do vyhledávacího pole můžete také napsat „Telnet“ a kliknout na ikonu programu, která se objeví.

Krok 3

Připojte se k počítači, který chcete testovat, a zadejte číslo portu, který chcete testovat. Chcete-li to provést, zadejte „telnet (host) (port)“ bez uvozovek, kde (host) je název počítače nebo IP adresa testovaného počítače a (port) je samotný port.

Krok 4

Počkejte na výsledky. Pokud se Telnet připojí k počítači, je tento port aktivní a přijímá a přenáší data.

Zajímavé Články