Jak resetovat digitální kabelovou televizi

Krok 1

Odpojte napájecí kabel připojený k zadní části digitální kabelové krabice od zdroje napájení, může zahrnovat síťovou zásuvku nebo rozvodku.

Krok 2

Připojte krabici digitálního kabelu zpět k napájení po pěti sekundách. Pole zahájí proces restartu. Během tohoto procesu bude na displeji blikat nápis „Pohotovostní režim“. Proces restartu trvá přibližně tři až pět minut. Po dokončení bootování se na displeji zobrazí „Zapnuto“.

Krok 3

Stisknutím tlačítka „CBL“ na dálkovém ovladači, je to pravé horní tlačítko, zapněte digitální kabelovou krabici. Na předním displeji boxu se zobrazí čas, což znamená, že se box restartoval.

Krok 4

Jako alternativu k jeho restartu použijte možnost „stisknout více tlačítek“. Vyhledejte „Vol +“, „Vol-“ a „Info“ umístěné na přední straně digitální skříňky Cablevision. Současně stiskněte a podržte tato tři tlačítka, dokud se box nevypne, uvolněte tlačítka a spusťte proces restartu. Během tohoto procesu bude na displeji blikat nápis „Pohotovostní režim“. Proces restartu trvá přibližně tři až pět minut. Po dokončení bootování se na obrazovce objeví „On“.

Zajímavé Články