Jak resetovat inkoustovou kazetu Canon

Vypněte tiskárnu a odpojte od ní napájecí a USB kabely.

Stisknutím a přidržením tlačítek „Napájení“ a „Pokračovat“ a zapojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky zahájíte inicializaci tiskárny.

Uvolněte tlačítko „Napájení“, zatímco držíte stisknuté tlačítko „Pokračovat“, a poté znovu stiskněte a podržte tlačítko „Napájení“ pro aktivaci testovacího režimu.

Pro aktivaci servisního režimu uvolněte tlačítka „Power“ a „Resume“. Počkejte, až přestanou kontrolky blikat.

Stisknutím tlačítka „Pokračovat“ projděte nastavení, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva „Vynulovat počítadlo spotřebovaného inkoustu“ nebo „Počet inkoustů“; stiskněte třikrát nebo čtyřikrát. Pokud uvidíte druhou, restartujte ji stisknutím tlačítka „0“.

Stiskněte tlačítko „Set“ nebo „OK“ a vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel. U některých tiskáren Bubble Jet se na obrazovce zobrazí varování, které indikuje, že pro resetování počítadla inkoustu je nutné stisknout tlačítko „Cartridge“.

Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce a kabel USB k počítači a zapněte tiskárnu.

Zajímavé Články