Jak resetovat iPod Classic

Krok 1

Ujistěte se, že iPod Classic není pozastaven nebo uzamčen. Zkontrolujte na obrazovce symbol zámku. Pokud vidíte zámek, odemkněte přepínač „Hold“, který je umístěn v horní části zařízení.

Krok 2

Umístěte iPod na rovný povrch, aby se stabilizoval. Posuňte přepínač „Hold“ a posuňte jej na druhou stranu.

Krok 3

Stiskněte a přidržte tlačítka „Menu“ a „Střed“ po dobu nejméně šesti sekund. Nedotýkejte se klikového kolečka. Jakmile se objeví logo Apple, uvolněte tlačítka.

Krok 4

Pokud se iPod Classic nerestartuje, opakujte výše uvedené kroky. Pokud se iPod Classic stále nespustí, připojte jej k počítači pomocí kabelu USB zařízení. Může se restartovat. Pokud ne, pokračujte volbou „Obnovit“, která je k dispozici prostřednictvím iTunes.

Zajímavé Články