Jak resetovat kazetu Pixma MP250

Stisknutím tlačítka napájení tiskárnu vypněte.

Stiskněte a přidržte tlačítko „Stop / Reset“ a současně stiskněte tlačítko napájení. Pokračujte v stisknutí tohoto tlačítka, uvolněte tlačítko „Stop / Reset“ a poté jej stiskněte dvakrát za sebou.

Počkejte přibližně 20 až 30 sekund, dokud se na LED nezobrazí 0.

Stiskněte čtyřikrát za sebou tlačítko „Stop / Reset“.

Stiskněte dvakrát tlačítko napájení.

Vypněte tiskárnu dalším stisknutím tlačítka napájení. Tiskárna byla resetována. Poté musíte resetovat počítadlo na kazetě.

Odpojte napájecí a USB kabely od tiskárny.

Otevřete víko prostoru pro kazetu a stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Připojte napájecí kabely a přitom stále stiskněte tlačítko napájení.

Zavřete víko prostoru pro kazetu a uvolněte tlačítko napájení. Inkoustová kazeta byla resetována.

Zajímavé Články