Jak restartovat iPhone bez odstranění všech věcí na něm

Vypnuto

Krok 1

Krátkým stisknutím tlačítka napájení obrazovku zapnete. Tlačítko napájení je umístěno v horní části iPhone. Chcete-li zařízení odemknout, posuňte přepínač ve spodní části obrazovky doprava.

Krok 2

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu pěti sekund. Jakmile se v horní části obrazovky objeví červený regulátor, tlačítko uvolněte.

Krok 3

Chcete-li iPhone vypnout, posuňte červené tlačítko doprava. Po zhasnutí obrazovky počkejte 30 sekund. Poté stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu dvou sekund restartujte iPhone.

Úplný restart

Krok 1

Pokud iPhone neodpovídá a nemůžete jej vypnout a znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko „Start“ po dobu 10 sekund.

Krok 2

Jakmile obrazovka iPhonu zhasne, uvolněte obě tlačítka. Logo Apple se objeví během restartu iPhone.

Krok 3

Počkejte na zmizení loga Apple a poté stisknutím tlačítka napájení iPhone opět vypněte. Hardware a operační systém iPhone bude plně obnoven, ale obsah v telefonu nebude smazán.

Zajímavé Články