Jak restartovat tablet Android

Měkké navrácení

Krok 1

Klepnutím na tlačítko „Napájení“ nebo „Odemknout“ (v závislosti na zařízení) obrazovku zařízení odemknete.

Krok 2

Stisknutím tlačítka „Power“ vypněte zařízení.

Krok 3

Stisknutím tlačítka „Power“ jej znovu zapněte.

Obnovení továrny

Krok 1

Klepněte na nabídku a poté na „Nastavení“.

Krok 2

V závislosti na zařízení se dotkněte položky Ochrana osobních údajů nebo Úložiště.

Krok 3

Klepněte na „Obnovení továrních dat“. Zobrazí se varovná zpráva. Stisknutím tlačítka „Reset“ potvrďte svůj výběr a obnovte zařízení.

Zajímavé Články