Jak si vyrobit rodinný telefonní seznam

Krok 1

Shromažďujte všechna čísla mobilních telefonů, pracovních a domácích čísel od svých rodinných příslušníků a zapište je na kus papíru.

Krok 2

Pošlete e-mail celé rodině a požádejte je, aby odpověděla na telefonní čísla (buňka, práce a domov), která mají, včetně předvoleb a kódů zemí. Pokud někdo z rodiny nepoužívá e-mail a nemáte telefonní číslo, zeptejte se ostatních členů rodiny, zda má pro tuto osobu aktuální telefonní číslo.

Krok 3

Uspořádejte si seznam čísel. Začněte novým listem papíru nebo počítačovým programem jako šablonu Microsoft Word nebo Excel. Vytvořte pět sloupců pro svůj nový telefonní seznam. V prvním textu napište „Jméno a příjmení“. Ve druhém, třetím a čtvrtém se píše „Číslo domu“, „Číslo práce“ a „Číslo buňky“. Nechte poslední sloupec otevřený pro další čísla, která může mít člen rodiny.

Krok 4

Zadejte telefonní čísla, která jste shromáždili, do příslušných sloupců v adresáři, buď abecedně, nebo počínaje nejbližšími, blízkými příbuznými nebo vzdálenými blízkými.

Krok 5

Poznamenejte si všechna prázdná místa ve sloupcích a opakujte krok 2 a pokuste se zjistit telefonní čísla.

Zajímavé Články