Jak sloučit buňky v Excelu

Krok 1

Spusťte aplikaci Microsoft Excel a otevřete tabulku obsahující více buněk, které chcete sloučit do jedné. Pokud chcete, můžete spustit novou tabulku k provedení úlohy slučování buněk.

Krok 2

Vyberte buňky, které chcete sloučit, kliknutím na první buňku s kurzorem, přidržením levého tlačítka a tažením myši, dokud se nezvýrazní všechny buňky, které chcete sloučit.

Krok 3

Klepnutím pravým tlačítkem zobrazíte nabídku Excel a stisknutím tlačítka „Formátovat buňky ...“ otevřete dialogové okno „Formátovat buňky“. V zobrazeném dialogu můžete změnit všechny možnosti formátování související s buňkami a textem v nich, včetně možnosti jejich sloučení dohromady.

Krok 4

Klepnutím na kartu „Zarovnání“ v horní části dialogového okna „Formátovat buňky“ zobrazíte možnosti zarovnání pro aktuálně vybrané buňky.

Krok 5

Pomocí myši označte zaškrtávací políčko před možností „Sloučit buňky“ v části „Řízení textu“ v dialogovém okně „Formátovat buňky“.

Krok 6

Stisknutím tlačítka „OK“ myší zavřete dialogové okno „Formátovat buňky“ a sloučit vybrané buňky do tabulky aplikace Excel.

Zajímavé Články