Jak spustit obnovení systému v CMD

Krok 1

Zapněte počítač a okamžitě začněte opakovaně tisknout klávesu „F8“. Během několika sekund se objeví obrazovka Pokročilé možnosti spuštění.

Krok 2

Stiskněte klávesu se šipkou dolů a zvýrazněte možnost „Nouzový režim s příkazem“.

Krok 3

Stisknutím tlačítka „Přijmout“ vyberte možnost a načtěte příkaz.

Krok 4

Pokud používáte systém Windows XP, zadejte "% systemroot% \ system32 \ restore \ rstrui.exe" (bez uvozovek). Pokud používáte Windows Vista nebo Windows 7, jednoduše zadejte "rstrui.exe" (bez uvozovek).

Krok 5

Stisknutím tlačítka „OK“ spusťte příkaz a spusťte Obnovení systému. V závislosti na konfiguraci systému můžete být vyzváni k potvrzení vašeho výběru nebo k zadání uživatelského jména a hesla správce.

Krok 6

Pokud používáte systém Windows XP, vyberte možnost „Obnovit počítač do dřívějšího bodu“. Pokud používáte systém Windows Vista nebo Windows 7, vyberte možnost „Doporučená obnova“ nebo „Vyberte jiný bod obnovení“, v závislosti na vašich preferencích.

Krok 7

Klikněte na "Další". Postupujte podle pokynů na zobrazených obrazovkách a vyberte požadovaný bod obnovení a dokončete proces Obnovení systému.

Zajímavé Články