Jak spustit soubor JAR

Krok 1

Nainstalujte Java Program lze stáhnout z jeho webových stránek pro různé operační systémy. Součástí procesu instalace javy v některých systémech je přidružení souborů JAR k programu interpretů Java. To znamená, že soubory JAR budou automaticky rozpoznány jako něco, co musí být provedeno programem interpretu Java, když na něj dvakrát kliknete z grafického prostředí.

Krok 2

Pokud bude soubor JAR spuštěn z grafického prostředí, otevřete jej dvojitým kliknutím. Ve Windows vyhledejte soubor JAR kliknutím na nabídku „Start“ a poté na „Počítač“. Vyhledejte umístění souboru JAR a potom na něj dvakrát klikněte. Měl by běžet automaticky.

Krok 3

Pokud je soubor JAR na webové stránce, klikněte na jeho odkaz. Jakmile kliknete, spustí se nebo webový prohlížeč požádá o povolení ke spuštění souboru JAR. Když byla Java původně nainstalována, změnila také nastavení všech internetových prohlížečů, aby rozpoznávala soubory JAR.

Krok 4

Pokud bude soubor JAR spuštěn z příkazového řádku, přejděte do adresáře, kde je soubor, a spusťte jej. Pomocí příkazu „cd“ přejděte do správného adresáře. Jakmile je uvnitř, spusťte "java -jar JARFileName", kde "JARFileName" je název souboru JAR. To odpovídá dvojklikům na soubor v grafickém prostředí.

Zajímavé Články