Jak udělat emotikony na klávesnici

Krok 1

Udělejte si šťastnou tvář. Stiskněte klávesu „:“. Poté přidejte znak „)“, který představuje ústa. :)

Krok 2

Udělejte smutnou tvář. Použijte dvojtečku a další klávesu „(“ k reprezentaci zvrásněných úst. :(

Krok 3

Mrkněte na někoho. Namísto tlustého střeva použijte středník k vytvoření oka s mrknutím. ;)

Krok 4

Dejte někomu obejmout. Použijte "D" k reprezentaci velkého úsměvu kombinovaného s klávesami pro vytvoření paží. >: D <

Krok 5

Buď blbeček nebo anděl. Zadejte tlustého střeva, pomlčku a písmeno „B“, které představují velké a vzácné zuby. : - B Andělský smajlík používá „O“ pro halo nad andělovou hlavou. Nebo: -)

Krok 6

Řekněte někomu, ať má tajemství, pomocí klávesy „$“, která představuje uzavřené rty. : - $

Krok 7

Zobrazte palce nahoru nebo dolů písmenem "q", aby směřovaly dolů, a písmena "b" a "d", aby směřovaly nahoru. : - q: - bd

Krok 8

Zvedněte obočí klávesou „/“. / :)

Zajímavé Články