Jak udržet konstantní v Excelu

Použití absolutních referencí

Krok 1

Otevřete tabulku v aplikaci Microsoft Excel.

Krok 2

Při kopírování na jiné místo poklepejte na buňku, kterou chcete započítat.

Krok 3

Před každé číslo řádku přidejte znak dolaru ($) a přetáhněte písmeno sloupce v odkazech, abyste je převedli na absolutní hodnoty. Například, aby vzorec "= suma (A1 + B2 + C3)" používal absolutní odkazy, musíte změnit vzorec na "= součet ($ A $ 1 + $ B $ 2 + $ C $ 3)" ", aby odkazy zůstaly žádné změny

Vkládání hodnot

Krok 1

Klikněte na buňku, kterou chcete udržet konstantní, i když se změní odkazované buňky.

Krok 2

Stisknutím kláves „Ctrl + C“ vložte obsah.

Krok 3

Klikněte pravým tlačítkem na stejnou buňku a vyberte „Vložit jinak“.

Krok 4

Klikněte na „Hodnoty“ v části „Vložit“ v okně „Vložit jinak“.

Krok 5

Klepnutím na „OK“ přemístíte vzorec v buňce s výslednými hodnotami. Tato hodnota zůstává konstantní, i když se změní jiné buňky.

Zajímavé Články