Jak vkládat akcenty v aplikaci Microsoft Word

Nabídka symbolů

Krok 1

Otevřete Microsoft Word a vyberte existující dokument nebo vytvořte nový.

Krok 2

Klikněte na "Vložit", "Symbol" a poté na "Další symboly".

Krok 3

Prohledejte seznam symbolů a vyhledejte odpovídající písmeno s diakritikou.

Krok 4

Kliknutím na písmeno jej zvýrazníte a poté vyberete „Vložit“. Ponechte nabídku symbolů otevřenou, zatímco pracujete pro přístup k dalším symbolům, když ji potřebujete.

Neanglická klávesnice

Krok 1

Klikněte na „Start“, „Všechny programy“. Otevřete Microsoft Word a poté zvolte "Nástroje Microsoft Office". V možnostech vyberte „Předvolby jazyka Microsoft Office 2010“.

Krok 2

Při výběru jazyka klikněte na „Přidat další editační jazyky“, která se zobrazí se šipkou. Poté vyberte jazyk a klikněte na „Přidat“ a „OK“.

Krok 3

Chcete-li toto nastavení povolit, zavřete všechny programy sady Office, včetně aplikace Word.

Krok 4

Pište jako obvykle. Povolením jiného jazyka můžete také v aplikaci Word použít možnost „Automaticky změnit klávesnici tak, aby odpovídala okolnímu textu“. Pokud přepnete mezi jazyky v dokumentu v aplikaci Word 2010, nastavení klávesnice se změní na jazyk okolního textu.

Zajímavé Články