Jak vložit dynamické datum v Excelu

Pokyny

Krok 1

Spusťte aplikaci Microsoft Excel 2007 a otevřete tabulku souborů, do které chcete vložit dynamické datum. Nebo můžete začít nový a prázdný.

Krok 2

Kliknutím na buňku vyberte buňku, do které chcete vložit dynamické datum. Po výběru bude buňka obklopena silným černým obrysem.

Krok 3

Do vybrané buňky zadejte vzorec "= today ()" (bez uvozovek). Tento vzorec dá pokyn Excelu, aby vložil aktuální datum do buňky, kde je vzorec zadán.

Krok 4

Stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici nebo zelené zaškrtnutí na řádku vzorců pro zadání vzorce v Excelu. Program poté přijme vzorec a zobrazí aktuální datum v buňce, ve které jste vzorec napsali. Datum se aktualizuje pokaždé, když stisknete klávesu „Enter“, když pracujete na knize, kde byl zadán vzorec.

Krok 5

Pomocí výše uvedeného postupu vložte dynamické datum do jakékoli jiné buňky v otevřené tabulce, ve které chcete zobrazit aktuální datum.

Zajímavé Články