Jak vložit záznamy do MySQL

Krok 1

Přístup k databázi MySQL. Otevřete nástroj SQL.

Krok 2

Napište a spusťte tento dotaz:

VLOŽTE HODNOTY zaměstnancům (1, „Jim“, „2012-01-12“);

Tento dotaz vloží do tabulky nový záznam. (Tento příklad předpokládá, že vzorová tabulka zaměstnanců obsahuje pole identifikace zaměstnance, jejich jméno a datum najmutí.)

Krok 3

Napište a spusťte tento dotaz:

VLOŽTE DO zaměstnanců (ID, jméno, datum pronájmu) HODNOTY (2, „Mary“, „2012-01-12“));

Tento příkaz INSERT funguje podobně jako první. V tomto dotazu však musíte určit, která pole chcete, aby hodnoty odpovídaly. To není nutné, zejména pokud se chystáte vložit informace do každého pole tabulky.

Krok 4

Napište a spusťte tento dotaz:

VLOŽTE DO zaměstnanců (ID, jméno) HODNOTY (3, „Thomas“);

Tato informace vloží do vyhledávání pouze specifikovaná pole, v tomto případě pole pro jméno a ID. Pole rent_date je prázdné. Pokud tabulka používá výchozí hodnoty, bude v tomto registru použita výchozí hodnota.

Zajímavé Články