Jak vstoupit do systému BIOS počítače Toshiba Satellite A25-S207?

Krok 1

Zapněte A25-S207. Pokud je již zapnutá, resetujte ji.

Krok 2

Okamžitě po zapnutí počítače stiskněte a podržte klávesu „ESC“. Jakmile uslyšíte pípnutí, uvolněte klíč.

Krok 3

Stiskněte klávesu "F1". Objeví se nabídka BIOS.

Zajímavé Články