Jak vyjmout a vložit dokument aplikace Word do aplikace

Krok 1

Vyberte text v dokumentu Word, který chcete vyjmout a vložit. Chcete-li vybrat slovo, poklepejte na něj, vyberte frázi, stiskněte a přidržte klávesu „Ctrl“ a klikněte kamkoli na větu, vyberte odstavec, třikrát klikněte kdekoli v odstavci. Chcete-li vybrat jiné množství textu, klikněte na začátek sekce a poté přetáhněte kurzor na konec sekce, která zvýrazňuje text.

Krok 2

Chcete-li zkopírovat text, stiskněte současně klávesy „Ctrl“ a „C“. Podobně kliknutím na zvýrazněný text otevřete místní nabídku a klikněte na „Kopírovat“.

Krok 3

Vyjměte vybraný text a současně stiskněte klávesy „Ctrl“ a „X“.

Krok 4

Otevřete aplikaci, do které chcete vložit text z dokumentu Word.

Krok 5

Klepnutím vyberte pole, do kterého chcete vložit text.

Krok 6

Stisknutím kláves „Ctrl“ a „V“ současně vložíte text zkopírovaný do pole aplikace.

Zajímavé Články