Jak vypočítat exponenty v Javě

Definujte proměnné. Výpočet pro třídu „math“ potřebuje dvě čísla, jedno pro základní číslo a jedno pro exponent. Následující kód definuje dvě proměnné pro pozdější použití v kódu: "int myNumber = 3; int myExponent = 5";

Vytvořte proměnnou pro přiřazení návratové hodnoty výpočtu. Bude použito, aby bylo možné uložit celkovou hodnotu: "int miTotal;"

Chcete-li vypočítat součet, volejte metodu „pow ()“. Následující syntaxe zvyšuje hodnotu proměnné 3 na 5. moc: "miTotal = Math.pow (myNumber, myExponent);".

Zobrazte výsledky na obrazovce. Chcete-li vyhodnotit celkový součet, použijte k tisku na konzolu následující syntaxi: "System.out.println (miTotal);".

Zajímavé Články