Jak vypočítat hodnoty výkonu transformátoru

Krok 1

Najděte primární a sekundární napětí transformátoru v odkazech na specifikace transformátoru. Předpokládejme například, že primární je 480 voltů a sekundární má 208 voltů.

Krok 2

Vypněte napájení systému. Nasaďte si ochranné rukavice a při práci s elektřinou dodržujte obvyklá opatření.

Krok 3

Připojte sekundární stranu transformátoru k elektrické zátěži. Připojte ampérmetr paralelně mezi sekundární stranu transformátoru a zátěž. Připojte napájení k primární straně transformátoru. Ujistěte se, že napájecí zdroj je schopen dodávat potřebné napětí z primárního vinutí transformátoru. Použitím čísel vzorků zajistíte, že napájení může dodávat 480 voltů potřebných pro primární vinutí.

Krok 4

Připojte napájení k primárnímu vinutí transformátoru. Sledujte a zaznamenávejte ampéry zaznamenané na ampérmetru. Tuto hodnotu nazvejte „I“ a jako příklad předpokládejte, že se rovná 65 ampérům.

Krok 5

Vypočítejte hodnotu výkonu pomocí vzorce "VAvalues ​​= (Vsecondary x I) / 0.8", kde Vsecondary je sekundární napětí transformátoru a hodnota 0, 8 je faktor výkonu zátěže. Pokračování v příkladu: hodnoty VA = (208 x 65) / 0, 8 = 16 900 voltů ampér nebo 16, 9 kilovolts ampér nebo 16, 9 KVA.

Zajímavé Články