Jak vypočítat interval třídy

Krok 1

Vypočítejte rozsah dat. Rozsah je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším datovým bodem. Předpokládejme například, že v USA je nejvyšší platená osoba vydělává 30 miliard dolarů ročně a nejnižší vydělává nulu. Rozsah se rovná 30-0, což odpovídá 30 miliardám USD.

Krok 2

Určete počet tříd velikosti vzorku. Obecně se pět až sedm tříd používá pro velikost vzorku až 50, osm až 10 tříd pro velikost vzorku mezi 50 a 100, 10 až 15 tříd pro velikost vzorku mezi 100 a Třídy 250 a 15 až 20 pro velikost vzorku větší než 250 mm;

Krok 3

Vypočítat interval třídy pomocí následujícího vzorce: interval interval = rozsah / počet tříd. Pro výpočet intervalu třídy pro rozdělení příjmů v příkladu vydělte 30 × 15, což se rovná 2 miliardám USD. Statistici často ignorují extrémně vysoké a nízké hodnoty a zaměřují se na střední frekvence. Z tohoto důvodu je rozdělení příjmů v USA Prezentuje se v intervalech menších než 10 000 USD, přičemž příjem je vyšší než určitá částka, obvykle jeden milion, a je zahrnut do jediného intervalu třídy.

Krok 4

Při výpočtu intervalu třídy použijte svá kritéria. Svatým grálem grafu, stejně jako histogramu, je zprostředkovat relevantní informace smysluplným a jednoduchým způsobem. Vyberte si třídní intervaly a sdělte informace, které považujete za hodné pozornosti čtenáře.

Zajímavé Články