Jak vypočítat kódy NCK čísel IMEI

Krok 1

Zadejte „* # 0 6 #“ na svém mobilním telefonu a získejte kód IMEI zařízení. Případně sejměte kryt baterie a baterii. Vyhledejte kód umístěný na štítku uvnitř tohoto oddílu.

Krok 2

Získejte kód NCK přímo od svého mobilního operátora. Při provádění tohoto kroku nebudete muset hledat několik webů, abyste našli kód. Tento krok můžete získat zdarma. Vytočte na svém mobilním telefonu číslo „611“. Požádejte o kód NCK. Připravte se říct agentovi, proč chcete telefon odemknout. Například musíte používat telefon s jiným poskytovatelem, když jste mimo zemi.

Krok 3

Získejte kód NCK online, pokud vám jej poskytovatel nemůže poskytnout. (Viz Zdroje). Připravte se na zadání kódu IMEI, který jste získali dříve.

Zajímavé Články