Jak vypočítat procentuální změnu dvou čísel v Excelu

Procentuální změna udává, jak se řada mění ve vztahu k původnímu číslu. Procentní odchylka se běžně používá při analýze účetní závěrky společností. Pomocí procenta změny můžete změnit, jak moc se účet mění, kladný nebo záporný, běžného roku ve srovnání s předchozím rokem. Můžete tak například najít procentuální změnu v příjmech společnosti od roku 2008 do roku 2009.

Najděte počáteční číslo a konečné číslo. Předpokládejme například, že společnost má tržby 700 USD v roce 2009 a 1 300 USD v roce 2010.

Zadejte počáteční číslo v buňce A1 stránky aplikace Microsoft Excel. V příkladu zadejte do buňky A1 „700“.

Zadejte číslo, které končí v buňce A2. V příkladu zadejte do buňky A2 "1300".

Do buňky A3 zadejte "= ((A2-A1) / A1)". Vypočítá se procento změny. V příkladu by výsledky měly být 0, 857. Můžete jej převést na procento formátováním čísla jako procento pomocí panelu nástrojů.

Zajímavé Články