Jak vypočítat průměr v Excelu s vyloučením maximální a minimální hodnoty

Krok 1

Do sloupce tabulky aplikace Excel zadejte data, jejichž průměr chcete vypočítat. Pořadí, ve kterém píšete datové body, není důležité.

Krok 2

Zkopírujte následující vzorec:

= (SUM (region) -MAX (region) -MIN (region)) / (COUNT (region) -2)

Krok 3

Vložte výše uvedený vzorec do prázdné buňky.

Krok 4

Vyberte první instanci „regionu“ ve vzorci a nahraďte tuto část rozsahem dat. Například musíte „region“ nahradit „A1: A10“, pokud buňky A1 až A10 obsahují vaši datovou sadu.

Krok 5

Nahraďte zbývající instance „regionu“ rozsahem dat.

Krok 6

Pro provedení výpočtu stiskněte současně tlačítka „Control“, „Shift“ a „Enter“. Průměr sady dat bez maximální a minimální hodnoty se objeví ve stejné buňce.

Zajímavé Články