Jak vypočítat rozsah v Excelu

Otevřete knihu v aplikaci Microsoft Excel. Zapište čísla do sloupce.

Klikněte na neobsazenou buňku a zadejte = Max (rozsah buněk), kde první je oblast buněk a buňka obsahující data. Například pokud buňky A1 až A100 obsahují data, je rozsah A1: A100. S tímto vzorcem najdete maximální počet.

Klikněte na další neobsazenou buňku a napište = Min (rozsah buněk), kde první je rozsah buněk a buňka, která obsahuje informace. Nyní v tomto případě najdete minimální počet.

Klikněte na jinou buňku a napište =, vedle buňky, která obsahuje maximální hodnotu, - - buňka, která má minimální hodnotu. Například pokud má buňka A101 maximální hodnotu a buňka A102 má minimální hodnotu, zadejte v buňce A103 = A102-A101, objeví se rozsah.

Zajímavé Články