Jak vytočit číslo telefonní linky

Krok 1

Vytočte rozšíření ze samotné společnosti. Pokud například pracujete v určité společnosti a chcete kontaktovat spolupracovníka, jehož rozšíření je 8529, jednoduše vytočte číslo 8529 v telefonu.

Krok 2

Pokud voláte ze zahraničí, vytočte hlavní číslo společnosti. Pokud má recepční nebo telemarketing, řekněte mu číslo pobočky a připojí vás.

Krok 3

Vytočte číslo pobočky pomocí automatizovaného systému nabídek. Pro přijímání telefonních hovorů společnosti stále častěji používají automatická menu, která zákazníkům nabízejí různé možnosti. Po označení zaznamenané zprávy musíte označit odpovídající příponu.

Krok 4

Stiskněte libovolnou další klávesu požadovanou pro záznam. Může to být symbol podložky nebo jakýkoli jiný, před nebo za číslem rozšíření.

Krok 5

Vytočte číslo telefonní linky při používání Skype nebo jakéhokoli jiného typu bezplatné internetové telefonní služby. Po vytočení hlavního telefonního čísla klikněte na ikonu, která zobrazuje číselnou klávesnici na obrazovce, a vytočte čísla pomocí myši. Nebo vytočte příponu na numerické klávesnici počítače.

Zajímavé Články