Jak vytvořit absolutní hodnotu v MATLABu bez použití funkce ABS

Krok 1

Přiřaďte hodnotu, kterou potřebujete pro výpočet modulu pro proměnnou „number“ v MATLABu. Například „number = -45;“

Krok 2

Napište testovací podmínku „if“, která vyhodnocuje hodnotu proměnné. Například

"pokud číslo <0 modul = číslo * (- 1);"

V tomto případě test stanoví, zda je proměnná „číslo“ menší než nula; Pokud ano, modul se vypočítá vynásobením čísla (-1), aby se znaménko obrátilo z méně na více.

Krok 3

Vyplňte příkaz a přidejte část „else“. Příkaz je následující: "else module = number; end"

"Jiná" část podmínky "if" je vykonávána pouze tehdy, je-li podmínka false, to znamená, že proměnná "number" je větší nebo rovna nule. Slovo "konec" označuje ukončení podmíněného instrukčního bloku.

Krok 4

Vytiskněte absolutní hodnotu čísla a výsledek ověřte zadáním „print module“. V tomto příkladu tiskne MATLAB „45“, což je absolutní hodnota čísla „-45“.

Zajímavé Články