Jak vytvořit časovou osu v aplikaci PowerPoint?

Krok 1

Klikněte na kartu Vložit, která je umístěna na horním navigačním panelu aplikace Microsoft PowerPoint.

Krok 2

Klikněte na „Inteligentní umění“ v poli „Ilustrace“.

Krok 3

V levém sloupci v rozbalovacím seznamu galerie vyberte „Zpracovat“.

Krok 4

V poli vpravo vyberte styl časové osy, například „základní časovou osu“. Poklepejte na ikonu časové osy nebo vyberte ikonu a kliknutím na „OK“ vložte graf.

Krok 5

Přidejte text na svou časovou osu. Zadejte text přímo do textových polí nebo klikněte na záložku vlevo od pole časové osy a otevřete textový panel.

Zajímavé Články