Jak vytvořit graf kalibrační křivky v Excelu 2007

Zvýrazněte oba sloupce dat. Klikněte levým tlačítkem myši v levém horním rohu a poté přetáhněte kurzor doprava.

Klikněte na stuhu „Vložit“.

Klikněte na tlačítko "Scatter" v části "Grafy" na pásku "Vložit". Klikněte pravým tlačítkem na ikonu „Scatter Plot“. Má čtverce s linkami mezi nimi. Páska se automaticky změní na „Design“ a vaše grafika se objeví na obrazovce.

Klikněte na "Vybrat data" v části "Data" na pásu karet "Návrh".

Klikněte na položku v seznamu s názvem „Series1“ a poté na ni klikněte na „Upravit“.

Do textového pole „Název série“ zadejte „Kalibrační křivka“. Stiskněte tlačítko „OK“.

Stiskněte tlačítko „OK“ a tabulku dostanete zpět s grafem kalibrační křivky.

Zajímavé Články