Jak vytvořit list podpory v aplikaci Microsoft Excel

Krok 1

V nabídce „Start“ najděte tlačítko „Všechny programy“ a kliknutím jej otevřete. Zobrazí se seznam několika programů nainstalovaných v počítači. Najděte ikonu „Excel“ a kliknutím na ni program otevřete.

Krok 2

Po otevření se v okně zobrazí prázdný list. Při pohledu na list najděte buňku A1 v levém horním rohu. Klikněte na tuto buňku a zadejte název docházky nebo jednoduše slovo „Pomoc“.

Krok 3

Přeskočte několik buněk dolů, postavte se na B3 a klikněte. Napište první datum harmonogramu docházky; například „1. ledna“ nebo „1/1“. Klikněte na buňku C3 a zadejte další datum. Pokračujte v zadávání dat v pořadí podél řádku 3, do buněk D3, E3 atd. dokud neuvedete všechna nezbytná data. Pokud počet dní překročí tiskový prostor, přejděte do nabídky „Soubor“ a přesuňte kurzor na „Vzhled stránky“. V nabídce „Nastavení stránky“ vyberte „Na šířku“ (vodorovně). Tímto způsobem změníte polohu listu z vertikální na horizontální.

Krok 4

Vyhledejte buňku A4 v tabulce a klikněte na ni. Do buňky A4 napište jméno studenta, zaměstnance nebo člena. Klikněte na buňku A5 a zadejte následující název. Pokračujte ve výběru buněk a zapisujte názvy do každého sloupce A, počínaje A6, A7, A8 atd. dokud nezadáte všechna jména.

Krok 5

Po dokončení všech informací vyhledejte nabídku „Soubor“ v levém horním rohu okna. Klikněte na "Soubor" a přesuňte kurzor na "Uložit". Objeví se okno pro uložení. Poklepejte na složku souborů, do které chcete uložit list docházky. V dolní části okna ukládání zadejte název, který chcete dát souboru, do obdélníku, který má název „Soubor“. Klikněte na tlačítko „OK“ ve spodní části okna. Docházkový list byl uložen.

Zajímavé Články