Jak vytvořit obal na esej

Krycí list eseje, pokud je to nutné, poskytne vašemu učiteli rychlý pohled na název vašeho dokumentu a naznačuje, že patří vám. Prázdné oblasti jsou také často tam, kde instruktor kritizuje práci a označuje známku. Ačkoli někteří učitelé požadují konkrétní informace a pokyny k rozestupům, jiní jednoduše naznačují, že je potřebujete.

Umístěte kurzor asi na třetinu dolů na stránku.

Zaostřete na něj, napište název vaší eseje a stiskněte klávesu „Enter“.

Do řádku pod nadpisem zadejte své jméno na střed a stiskněte klávesu „Enter“.

Uveďte název třídy, datum, číslo eseje a případně jméno učitele, pokud je to požadováno.

Poradenství

Zkontrolujte znovu pokyny učitele a ujistěte se, že na obal neexistují žádné další požadavky. Můžete být požádáni o zahrnutí informací do horních rohů.

Varování

Standardní eseje jsou psány ve 12 bodových Times New Roman.

Zajímavé Články