Jak vytvořit rozpočet v Excelu

Krok 1

Otevřete prázdný list v aplikaci Excel.

Krok 2

Klikněte na buňku „A1“ a zadejte název vašeho rozpočtu. Napište něco jako „Měsíční rozpočet“ a možná i odkaz „poslední aktualizace ...“, který vám pomůže rychle zjistit, kdy jste naposledy provedli změny.

Krok 3

Klikněte na buňku „A3“ a zadejte „Články“.

Krok 4

Klikněte na buňku „B3“ a napište „Příjmy“.

Krok 5

Klikněte na buňku „C3“ a zadejte „Náklady“.

Krok 1

Klikněte na buňku „A4“. Začněte vytvářet seznam svých příjmů a výdajů, jeden v každém řádku na stránce. Začněte nejprve s vaším příjmem. Dvojitým kliknutím na svislou čáru mezi záhlavím sloupců A a B v horní části obrazovky můžete sloupec A zvětšit na šířku, kterou potřebujete pro text, a vyhnout se oříznutí informací.

Krok 2

Před zadáním čísel se rozhodněte, jak chcete pracovat s rozpočtem. Bude to týdenní nebo měsíční? Ujistěte se, že všechny zadané údaje jsou za stejné časové období. Všechny výdaje a příjmy týdně nebo všechny měsíčně. Nemíchejte je, protože váš rozpočet nebude správný.

Krok 3

Do sloupce B zapište částky svého příjmu a do sloupce C.

Krok 4

Vyberte sloupce, které obsahují čísla, a pomocí tlačítka „desetinné .0 >>. 00“ na panelu nástrojů upravte formát, pokud se nezobrazí dvě desetinná místa. Můžete také kliknout na tlačítko „$“ a naformátovat jej, pokud chcete vidět „$“ v každé buňce.

Krok 1

Klikněte na buňku ve sloupci B několik řádků pod posledním řádkem vašeho rozpočtového řádku.

Krok 2

Zadejte vzorec "= SUM (") a potom klikněte a přetáhněte z buňky "B4" dolů do poslední buňky ve sloupci B seznamu rozpočtových položek.

Krok 3

Zadejte uzavření závorky ")" a stisknutím klávesy "Enter / Return" dokončete výpočet. Ukáže vám celkový příjem za období, na které jste se rozhodli (týdenní nebo měsíční).

Krok 4

Klikněte na buňku ve sloupci C poblíž celkového příjmu a opakujte vzorec pro výpočet součtu řádků ve sloupci C. Toto je celková částka vašich výdajů.

Krok 5

Přesuňte se na další buňku ve sloupci D a zadejte znak „=“. Klikněte na buňku celkových výnosů. Zadejte znaménko „-“ a klikněte na buňku celkových nákladů a stiskněte „Enter“. To vám ukáže, kolik vašeho příjmu zbývá po odečtení vašich výdajů. Pokud se jedná o záporné číslo, Excel mu automaticky dá červený formát.

Krok 6

Pokud vaše konečné číslo není to, co jste si mysleli, zkontrolujte své položky rozpočtu a podívejte se, kde můžete změnit své příjmy nebo výdaje a upravit toto číslo.

Zajímavé Články