Jak vytvořit sloupcový graf pro zobrazení procent

Krok 1

Shromažďujte data. Před vytvořením sloupcového grafu budete muset sbírat procenta, která chcete porovnat v grafu. Uspořádejte procenta v grafu a porovnejte je s ostatními daty. To vám pomůže v procesu vykreslování.

Krok 2

Definujte osu "X" a "Y" pro graf. Osa "Y" se bude rozprostírat vertikálně na druhou stranu grafu a bude zobrazovat procenta. Osa X bude složena z jednotlivců, skupin nebo nápadů, které chcete reprezentovat s procentem. Osa „X“ se bude vodorovně rozprostírat podél spodní části grafu.

Krok 3

Nakreslete měřítko pro sloupcový graf. Může být užitečné nakreslit osu „Y“ s procenty se zvýšením o pět procent.

Krok 4

Zadejte data. Nakreslete čáru podle odpovídajícího procenta pro osu "Y". Na ose „Y“ musíte mít mnoho sloupců s různými procenty.

Zajímavé Články