Jak vytvořit symbol nekonečna pomocí klávesnice

Windows

Krok 1

Podržte klávesu „Alt“ na klávesnici. Pokud máte notebook se speciální klávesou, kterou musíte stisknout pro převod určitých kláves na numerické klávesnici, stiskněte a držte také tuto klávesu.

Krok 2

Na číselné klávesnici zadejte číslice 2, 3 a 6.

Krok 3

Uvolněte klávesu Alt. Symbol nekonečna by se měl objevit na místě kurzoru.

Mac

Krok 1

Otevřete libovolný program, který umožňuje zadávání textu.

Krok 2

Stiskněte současně klávesy „Option“ a „5“ na klávesnici.

Krok 3

Uvolněte obě klávesy. Symbol nekonečna by se měl objevit na místě kurzoru.

Zajímavé Články