Jak zahodit desetinná místa bez zaokrouhlování v aplikaci Microsoft Excel

Krok 1

Otevřete novou tabulku v Excelu a do buňky A1 zadejte desetinné číslo. Tuto tabulku použijte jako praktický postup před použitím postupu na skutečný soubor.

Krok 2

Napište "celočíselnou funkci" do buňky B1 takto: f = INT (A1). Funkce integer vymaže desítkovou hodnotu čísla a ponechá pouze číslice vlevo od desetinné pozice. Vzorec v buňce B1 říká Excelu, aby našel celočíselnou hodnotu buňky A1 a umístil ji do buňky B1.

Krok 3

Kliknutím na jakoukoli jinou buňku v tabulce ukončete buňku B1. Buňka nyní zobrazí celočíselnou hodnotu čísla v A1. Například pokud A1 obsahuje číslo 10, 54, buňka B1 zobrazí číslo 10.

Krok 4

Do buňky A5 napište další desetinné číslo.

Krok 5

Zkopírujte buňku B1 a vložte ji do B5, zkopírujte celé číslo do B5. Klepnutím mimo buňku zobrazíte celou hodnotu A5 v B5. Při kopírování a vkládání celočíselného vzorce Excel upraví parametry automaticky tak, aby našel celočíselnou hodnotu A5 namísto A1.

Krok 6

Pomocí funkce integer v tabulce se skutečnými hodnotami zahodíte desetinné hodnoty čísla a ponecháte pouze celé číslo.

Zajímavé Články