Jak zamknout obrázek v dokumentu aplikace Word, aby se nepohyboval

Krok 1

Otevřete dokument aplikace Word.

Krok 2

Klikněte pravým tlačítkem myši na fotografii a klikněte na „Velikost a umístění“.

Krok 3

Klikněte na záložku „Nastavení textu“.

Krok 4

Kliknutím na „Čtverec“, „Úzký“ nebo „Transparentní“ upravte text kolem okrajů obrázku. Styl „Čtverec“ upravuje text tak, jako by byl obraz pevným obdélníkem. Styl „Úzký“ upravuje text kolem obrázku, přičemž ignoruje průhledné fólie přiléhající k levé a pravé straně obrázku. Styl „Průhledný“ ignoruje všechny průhledné fólie v obraze a upravuje text ve středu objektu i po stranách.

Krok 5

Kliknutím na „Nahoru a Dolů“ se vyhnete textu na obou stranách obrázku. Text bude automaticky upraven shora nad obrázkem bezprostředně pod ním.

Krok 6

Kliknutím na „Zpět“ umístíte obrázek za text. Klepnutím na tlačítko „Vpřed“ umístíte obrázek dopředu. „Zpět“ a „Vpřed“ neodpovídají textu.

Zajímavé Články