Jak zjistit, zda je pevný disk poškozen

Krok 1

Zapněte počítač. Pokud zjistíte chyby na pevném disku nebo počítač nenačte operační systém, je pravděpodobné, že je pevný disk špatný.

Krok 2

Prohlédněte pevný disk pomocí nástroje pro kontrolu chyb. Systém Windows má integrovaný program s názvem Scandisk, který prohledává a opravuje poškozené sektory na pevném disku. Spusťte program a podívejte se na počet poškozených sektorů. Pokud máte jeden nebo dva chybné sektory, neznamená to, že je pevný disk rozbitý, ale pokud existuje více silnic, znamená to, že to pravděpodobně je.

Krok 3

Poslouchejte zvuk. Pevný disk často klepne, když je zaneprázdněn, ale pokud uslyšíte další hluk, zejména hlasitý kovový zvuk nebo jakýkoli jiný hlasitý zvuk, existuje velká šance, že bude poškozen.

Krok 4

Podívejte se na počítač. Pokud zaznamenáte časté chyby, při kterých se počítač vypíná nebo je ponechán na černé nebo modré obrazovce, je to znamení, že pevný disk je poškozen nebo se začíná poškozovat.

Zajímavé Články