Jak zjistit, zda je port HDMI špatný

Krok 1

Klikněte na "Start".

Krok 2

Klikněte na "PC". V zobrazené kontextové nabídce klikněte na „Vlastnosti“.

Krok 3

Klikněte na „Správce zařízení“.

Krok 4

Přejděte do seznamu portu HDMI v části „Adaptéry zobrazení“. Pokud se port HDMI neobjeví, je pravděpodobné, že port HDMI zcela selhal a bude nutné jej vyměnit. Pokud je seznam přítomen, klikněte na něj a poté na „Vlastnosti“.

Krok 5

V dialogovém okně se podívejte na stav vašeho portu HDMI. Pokud stav indikuje „Toto zařízení pracuje správně“, funguje váš HDMI port. Pokud se zobrazí zpráva, která naznačuje, že je třeba zařízení odstranit, je port HDMI v dobrém stavu, ale má problém, který lze opravit. Pokud se zobrazí zpráva o selhání, váš port HDMI je pravděpodobně poškozen.

Zajímavé Články