Jak zkontrolovat, zda je port 443 otevřený

Krok 1

Otevřete webový prohlížeč a pokuste se načíst několik webů https, například webové stránky vaší banky a //www.microsoft.com. Pokud je alespoň jedno z těchto spojení úspěšné, port 443 je na vašem konci otevřený. Chcete-li zjistit, zda je port 443 otevřen na adresu vzdáleného serveru, postupujte podle kroků 2 až 4.

Krok 2

Klikněte na "Start" a umístěte kurzor do pole "Hledat".

Krok 3

Zadejte „cmd“ (bez uvozovek) a stiskněte „Enter“.

Krok 4

Zadejte „telnet servername.domain.com 443“ (nahraďte „servername.domain.com“ libovolnou adresou webového serveru pomocí HTTPS). Například Microsoft.com. Pokud obdržíte prázdnou obrazovku s blikajícím kurzorem, port 443 je otevřen. Pokud je port uzavřen, zobrazí se chybová zpráva „Nelze otevřít připojení k hostiteli na portu 443: Připojení se nezdařilo“ (připojení k hostiteli se na portu 443 nemohlo otevřít: chyba připojení).

Zajímavé Články