Jak změnit okraj v souboru Adobe PDF na 0

Adobe Acrobat

Krok 1

Otevřete dokument PDF v aplikaci Adobe Acrobat.

Krok 2

Na hlavním panelu nástrojů klikněte na „Dokument“ a vyberte „Oříznout stránky“.

Krok 3

Klepnutím na možnost „Nastavit na nulu“ změníte všechny okraje stránky na nulu nebo resetujete jednotlivé okraje na nulu pomocí kláves se šipkami dolů v dialogovém okně Controls Margin.

Krok 4

Klepnutím na „OK“ uložíte nastavení okraje.

Adobe Reader

Krok 1

Otevřete dokument PDF v aplikaci Adobe Reader.

Krok 2

Klikněte na "Soubor" v hlavním menu a zvolte možnost "Tisk".

Krok 3

Otevřete rozevírací nabídku vedle položky „Měřítko tisku“ a vyberte „Žádné“.

Krok 4

Klikněte na tlačítko Přijmout.

Zajímavé Články