Jak změnit text na kurzívu v aplikaci Word

Krok 1

Otevřete Microsoft Word a klikněte na "Soubor". Klepnutím na tlačítko „Otevřít“ vyberte již uložený soubor nebo kliknutím na „Nový“ vytvořte nový soubor aplikace Word. Napište svůj text na otevřené místo.

Krok 2

Klikněte na „Vložit“, „Ukazovat na obrázek“ a poté vyberte „WordArt“.

Krok 3

Poklepejte na požadovaný styl v poli WordArt Gallery. Zadejte svůj text a poté v dialogovém okně „Upravit text WordArt“ vyberte požadované písmo a velikost písma. Po provedení požadovaných změn klikněte na „OK“.

Krok 4

Klikněte na "WordArt Shape" na panelu nástrojů WordArt a vyberte kurzívou pro váš text.

Zajímavé Články